חיפוש
דלג על חיפוש
  ננ

  הלוואות

  הלוואות ארם גמולים:

   

  כניסה למערכת הלוואות

  לצפייה במדריך מערכת הלוואות לחץ כאן

   

  מסלול "בלון"

  הקרן והריבית יפרעו בתשלום אחד בתום תקופת הלוואה

  מסלול "שפיצר"

  הקרן והריבית יפרעו בתשלומים שווים לאורך כל חיי ההלוואה

   

  תקרת הלוואה: מינימום 5,000 ₪

   

  כספים נזילים- עד 80% מערך היתרה

   

  כספים שאינם נזילים- עד 30% מערך היתרה

   

  P-0.5ריבית:  

  תקופת הלוואה:

   הלוואת בלון עד 5 שנים

   

  הלוואת שפיצר עד 7 שנים

   

  אין עלות בגין הקמת הלוואה*

  אין עמלת פירעון מוקדם*

   

  הננו להודיעך, כי בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, התשע"ו - 2016 ותקנותיו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפנות ללשכת אשראי כדי לקבל חיווי אשראי לגביך, לשם קבלת החלטה אם להעניק לך הלוואה, ולצורך ניהולם השוטף. כדי לקבל את החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני אשראי שהוקם מכוח החוק. החיווי ישמש את החברה, וזאת לשם קבלת החלטה כאמור וניהול סיכונים .

  אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל  

   

  עבור לתוכן העמוד