חיפוש
דלג על חיפוש
  ארם גמולים

  בעלי שליטה ובעלי מניות

  החברה הינה חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות.

  החברה הינה בשליטת מדינת ישראל וארגון רופאי המדינה בחלקים שווים.

   

  עבור לתוכן העמוד