חיפוש
דלג על חיפוש
  אודות הקרן

  מידע כללי

  ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ המנהלת בנאמנות את ארם קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה

   

  קופת גמל לתגמולים אשר בשליטה של מדינת ישראל וארגון הרופאים עובדי המדינה בחלקים שווים, הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים החברים בארגון הרופאים עובדי המדינה.הקרן הוקמה ע"י ארגון הרופאים עובדי המדינה בשנת 1978.


   

  למידע על ממשק האינטרנטי המרכזי לאיתור חשובונות העמית לחץ בלינק המתאים

  איתור חשבונות מוטבים

  בדיקת זכאות מוטבים של עמית נפטר

  משיכת כספים מחשבונות קטנים- לחץ כאן

  לתשומת לבכם, ניתן כיום לאתר חשבונות נפטרים או ללא פעילות באמצעות אתר משרד האוצר: https://itur.mof.gov.il/

  ביום 10 בנובמבר 2015 אישר אגף שוק ההון שינוי בתקנון הקופה לפיו הוקמו 3 מסלולי השקעה תלויי גיל בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29.

  למידע נוסף בנושא זה-לחץ כאן.

  להוראת שעה בהקשר למשיכת כספים מקופות גמל לא משלמות לקצבה -מ-18.11.2010 - לחץ כאן

  הודעה חשובה לכלל עמיתי הקופה על הארגון מחדש של הקופה בהתאם לדרישות המחוקק

  לצפייה בהודעה לחץ כאן

  הודעה חשובה לעמיתי הקופה:

  בנוסף למסלול ההשקעות הקיים " ארם קלאסי " השקנו מסלול השקעות חדש הנקרא " ארם זהב " . על פי תקנון הקופה ובהתאם להחלטת ועדת ההשקעות ובאישור הדירקטוריון יושקעו הכספים שבמסלול ארם זהב עד 10% במניות. הרכב ההשקעות במסלול זה על פי תקנון הקופה הינו: " ארם זהב - עד 10% מניות "- במסלול זה שיעור המניות לא יעלה על 10% מכלל נכסי המסלול. בכפוף לכך, כספי החוסכים במסלול זה יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות - בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י דירקטוריון החברה - בכל נכס המותר להשקעה , בארץ ובחו"ל , על פי ההסדר התחוקתי ולרבות באג"ח של ממשלת ישראל, אג"ח קונצרניות מדורגות, פיקדונות בבנקים, במניות , בנגזרות של מניות , אג"ח להמרה, הלוואות , מקרקעין ובהשקעות אחרות המותרות על פי ההסדר התחוקתי."

  כל מי שמבקש להעביר את כספו (או חלק ממנו) למסלול השקעות זה מתבקש לפנות בטלפון למשרדי הקופה 03-5756091 או להוריד את טופס הבקשה המתאים מהאתר.

  ארם גמולים- חברה לניהול קופות גמל בע"מ המנהלת בנאמנות את ארם קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה

  קופת גמל לתגמולים אשר בשליטה של מדינת ישראל וארגון הרופאים עובדי המדינה בחלקים שווים, הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים החברים בארגון הרופאים עובדי המדינה.הקרן הוקמה ע"י ארגון הרופאים עובדי המדינה בשנת 1978.

  עבור לתוכן העמוד