חיפוש
דלג על חיפוש
  ננ

  הפקדות במעמד עצמאי

  עצמאים? מגיעות לכם הטבות מס

  על מנת למקסם את הטבות המס, באפשרותכם להפקיד בקופת הגמל ארם גמולים עד 16.5% מההכנסה השנתית, עד לתקרה של 211,200 ש"ח. הטבות המס חלות עד הפקדה של 34,848 ש"ח בשנת 2020 וליהנות משני סוגי הטבות מס:

  ·         ניכוי מס - הקטנת ההכנסה החייבת במס, כשגובה ההטבה בהתאם לגובה המס השולי של העצמאי (עד סכום של 23,232 ש"ח בשנה ועומדות על 11% מההכנסה השנתית).                                                      

  ·         זיכוי מס- אינו תלוי בגובה המס השולי של העצמאי אלא מאפשר קבלת החזר מס בשיעור של 35%  אחוז ממס הכנסה עבור ההפקדות המוכרות לזיכוי (עד סכום של 11,616 ש"ח בשנה ועומדות על 5.5% מההכנסה השנתית).                                                                                                                                               

  ·         דוגמא להטבת הניכוי והזיכוי בהפקדה לקופות הגמל:

  הפקדה מקסימלית לצורך הטבות מס

  34,848 ₪

  סכום מההפקדה שיוכר לניכוי

  23,232 ₪

  סכום מההפקדה שיוכר לזיכוי

  11,616 ₪

  שווי הטבת מס ניכוי

  12,273 ₪

  שווי הטבת מס זיכוי

  4,066 ₪

  סך שווי הטבות מס

  16,339 ₪  כמעט מחצית מסכום ההפקדה!

   

  למה דווקא בקופת הגמל ארם גמולים?

  עבור לתוכן העמוד