חיפוש
דלג על חיפוש
    ננ

    הפקדות במעמד עצמאי

    עצמאים? מגיעות לכם הטבות מס

    על מנת למקסם את הטבות המס, באפשרותכם להפקיד בקופת הגמל ארם גמולים עד 16.5% מההכנסה השנתית, עד לתקרה של 211,200 ש"ח. הטבות המס חלות עד הפקדה של 34,848 ש"ח בשנת 2019 וליהנות משני סוגי הטבות מס:

    ·         ניכוי מס - הקטנת ההכנסה החייבת במס, כשגובה ההטבה בהתאם לגובה המס השולי של העצמאי (עד סכום של 23,232 ש"ח בשנה ועומדות על 11% מההכנסה השנתית).                                                      

    ·         זיכוי מס- אינו תלוי בגובה המס השולי של העצמאי אלא מאפשר קבלת החזר מס בשיעור של 35%  אחוז ממס הכנסה עבור ההפקדות המוכרות לזיכוי (עד סכום של 11,616 ש"ח בשנה ועומדות על 5.5% מההכנסה השנתית).                                                                                                                                               

    ·         דוגמא להטבת הניכוי והזיכוי בהפקדה לקופות הגמל:

    הפקדה מקסימלית לצורך הטבות מס

    34,848 ₪

    סכום מההפקדה שיוכר לניכוי

    23,232 ₪

    סכום מההפקדה שיוכר לזיכוי

    11,616 ₪

    שווי הטבת מס ניכוי

    12,273 ₪

    שווי הטבת מס זיכוי

    4,066 ₪

    סך שווי הטבות מס

    16,339 ₪  כמעט מחצית מסכום ההפקדה!

     

    למה דווקא בקופת הגמל ארם גמולים?

     

    עבור לתוכן העמוד