חיפוש
דלג על חיפוש
  ארם גמולים

  מדיניות השקעה

  מדיניות ההשקעה של ארם 50-60

   

  המסלול הקלאסי הפך למסלול לבני 50-60, עמית החוסך במסלול הקלאסי, אשר לא נתן לחברה הוראה אחרת בכתב, נשאר במסלול המותאם לעמיתים בני 50-60,  נכסי המסלול מושקעים על מגוון רחב של נכסים המותרים להשקעה בארץ ובחו"ל, על פי ההסדר החוקי ולרבות באג"ח של ממשלת ישראל, אג"ח קונצרניות, פיקדונות בבנקים, במניות, בנגזרות של מניות, אג"ח להמרה, הלוואות, מקרקעין ובהשקעות אחרות, על מנת להבטיח פיזור הסיכון יצירת מסלול מאוזן.


  מדיניות ההשקעה של ארם לבני 60 ומעלה:

   

  המסלול ארם זהב הפך למסלול לבני 60 ומעלה, עמית החוסך במסלול ארם זהב, אשר לא נתן לחברה הוראה אחרת בכתב, נשאר במסלול המותאם לעמיתים בני 60 ומעלה. הרכב הנכסים הינו ברמת סיכון נמוכה ושיעור המניות במסלול זה לא יעלה על 24% מכלל נכסי המסלול. בכפוף לכך, כספי החוסכים במסלול זה יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות -בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י דירקטוריון החברה.


   

  מדיניות ההשקעה של ארם עד 50:

   

  באריך 1.1.2016 נפתח מסלול השקעות חדש המותאם לעמיתים בני 50 ומטה אשר ינוהל ברמת סיכון גבוהה יותר מאשר מסלול ארם לבני 50-60. במסלול  זה שיעור המניות לא יעלה על  65%  מכלל  נכסי המסלול. בכפוף לכך, כספי החוסכים במסלול זה יושקעו על פי  שיקול דעתה של ועדת ההשקעות -בהתאם   למדיניות ההשקעות שנקבעה ע"י דירקטוריון  החברה.


   

  ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה בכל עת, תוך שלושה ימי עסקים וללא תשלום,
   

  בכל המסלולים דמי הניהול זהים ועומדים על 0.32% 

  מדיניות עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר הסמוך למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.  עמית רשאי/לא רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור .

   


   

    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 23.12.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 15.07.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 1.07.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 06.05.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 18.02.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2021 מתאריך 7.01.21 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 10.12.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 12.11.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 29.10.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 27.8.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 20.4.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 מתאריך 20.4.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2020 עד לתאריך 20.4.20 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2019 - לחץ כאן
    הצהרת החברה בגין השקעות אחראיות
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2018 מה - 28.10.2018
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2018 מה - 30.08.2018
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2018 מה - 29.7.18- לחץ כ ...
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2018 מה - 31.5.18- לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2018 עד 31.5.18- לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2017 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2016 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2015 החל מיום 20 אוגוסט 2015 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2015 - לחץ כאן
    למדיניות השקעה של ארם שנת 2014 - לחץ כאן!
    למדיניות השקעה של ארם מיום 28 נובמבר 2013 -לחץ כאן!
    למדיניות השקעה של ארם מיום 14 מרץ 2013 - לחץ כאן !
    למדיניות השקעה של ארם 2013 - לחץ כאן!
    למדיניות השקעה מעודכנת של ארם מתאריך 27 אוגוסט 2012 - לחץ כאן !
    למדיניות השקעה של ארם מתאריך 28 מאי 2012 - לחץ כאן !
    למדיניות השקעה של ארם עד לתאריך 28 מאי 2012 - לחץ כאן !
    למדיניות השקעה של ארם 2011 -לחץ כאן!
    למדיניות השקעה של ארם 2010 -לחץ כאן!
  עבור לתוכן העמוד