חיפוש
דלג על חיפוש
  ארם גמולים

  תשואות

  ארם לבני 50-60

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (אפריל 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (05/2020-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (05/2018-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (05/2016-04/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (05/2016-04/2021)

  5.993950 %

  19.17%

  6.01%

  6.01%

  0.88

   ארם 60 ומעלה

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (אפריל 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (05/2020-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (05/2018-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (05/2016-04/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (05/2016-04/2021)

  %3.988660

  13.28%

  5.20%

  4.27%

  0.80

   

    ארם עד 50

   

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (אפריל 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (05/2020-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (05/2018-04/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (05/2016-04/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (05/2016-04/2021)

   8.045690%

  23.15%

  7.56%

  5.96%

  0.72

   

   

   

   

  שיעור ההוצאות הישירות במסלול 50 -60 שנת 2020 על 0.25%

  שיעור ההוצאות הישירות במסלול ארם 60 ומעלה  עמד בשנת 2020 על 0.11%

  שיעור ההוצאות הישירות במסלול  ארם 50 ומטה עמד בשנת 2020 על 0.06%

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד