חיפוש
דלג על חיפוש
  ארם גמולים

  תשואות

   

   

  ארם לבני 50-60

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (פברואר 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (03/2020-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (03/2018-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (03/2016-02/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (03/2016-02/2021)

  2.786120%

  9.06%

  5.03%

  5.92%

  0.80

   

   

   

   

  ארם 60 ומעלה

   

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (פברואר 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (03/2020-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (03/2018-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (03/2016-02/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (03/2016-02/2021)

   1.516740%

  5.42%

  4.38%

  3.92%

  0.70

   

   

   

  ארם עד 50

   

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (פברואר 2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (03/2020-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (03/2018-02/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (03/2016-02/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (03/2016-02/2021)

   3.233880%

  9.51%

  5.42%

  5.01%

  0.59

   

   

   

   

   

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד