חיפוש
דלג על חיפוש
  ארם גמולים

  תשואות

  ארם לבני 50-60

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (נובמבר

   2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (12/2020-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (12/2018-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (12/2016-11/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (12/2016-11/2021)

  12.387%

  14.89%

  7.85%

  6.58%

  1.02  ארם 60 ומעלה

  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (נובמבר

   2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (12/2020-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (12/2018-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (12/2016-11/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (12/2016-11/2021)

  8.478%

  19.92%

  6.64%

  5.04%

  0.96


   ארם עד 50


  תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה.

  (נובמבר

   2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  מצטברת  לשנה האחרונה.

  (12/2020-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 3 השנים האחרונות.

  (12/2018-11/2021)

  תשואה נומינלית ברוטו

  ממוצעת ל 5 השנים האחרונות.

  (12/2016-11/2021)

  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל 5 שנים האחרונות

  (בנקודות האחוז)

     (12/2016-11/2021)

  13.588%

  16.68%

  8.19%

  6.94%

  0.82

   

   


  שיעור ההוצאות הישירות במסלול 50 -60 שנת 2020 על 0.25%

  שיעור ההוצאות הישירות במסלול ארם 60 ומעלה  עמד בשנת 2020 על 0.11%

  שיעור ההוצאות הישירות במסלול  ארם 50 ומטה עמד בשנת 2020 על 0.06%

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד